کمترین: 
595
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595
زمان: 
11/28 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 28 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 بهمن 1396 , 595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:10","price":595}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398