کمترین: 
69
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
11/28 12:40
قیمت افغانی امروز 28 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:10","price":69},{"date":"1396/11/28 12:40","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398