کمترین: 
146022
بیشترین: 
149370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146022
زمان: 
11/28 19:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 28 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 28 بهمن 1396 , 146022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:05","price":149370},{"date":"1396/11/28 13:15","price":148816},{"date":"1396/11/28 13:55","price":148446},{"date":"1396/11/28 18:40","price":146599},{"date":"1396/11/28 19:25","price":146022}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398