کمترین: 
631500
بیشترین: 
646000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
631500
زمان: 
11/28 19:25
قیمت مثقال طلا امروز 28 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 بهمن 1396 , 631500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:05","price":646000},{"date":"1396/11/28 13:15","price":643600},{"date":"1396/11/28 13:55","price":642000},{"date":"1396/11/28 18:40","price":634000},{"date":"1396/11/28 19:25","price":631500}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398