کمترین: 
2184.1
بیشترین: 
2184.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2184.1
زمان: 
11/28 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 28 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 2184.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":2184.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398