کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
11/28 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 28 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398