کمترین: 
2831.1
بیشترین: 
2831.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2831.1
زمان: 
11/28 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 بهمن 1396 , 2831.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":2831.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398