کمترین: 
3354.3
بیشترین: 
3354.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3354.3
زمان: 
11/28 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 3354.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":3354.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398