کمترین: 
7.3
بیشترین: 
7.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.3
زمان: 
11/28 09:10
قیمت لیر سوریه امروز 28 بهمن 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 7.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":7.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398