کمترین: 
9875.1
بیشترین: 
9875.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9875.1
زمان: 
11/28 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 28 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 9875.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":9875.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398