کمترین: 
9656.9
بیشترین: 
9656.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9656.9
زمان: 
11/28 09:10
قیمت ریال عمان امروز 28 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 9656.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":9656.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398