کمترین: 
1020.1
بیشترین: 
1020.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020.1
زمان: 
11/28 09:10
قیمت ریال قطر امروز 28 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1020.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":1020.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398