کمترین: 
990.2
بیشترین: 
990.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990.2
زمان: 
11/28 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 28 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 990.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":990.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398