کمترین: 
12369.9
بیشترین: 
12369.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12369.9
زمان: 
11/28 09:10
قیمت دینار کویت امروز 28 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 12369.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":12369.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398