کمترین: 
477.3
بیشترین: 
477.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.3
زمان: 
11/28 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 28 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 477.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":477.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398