کمترین: 
466
بیشترین: 
466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466
زمان: 
11/28 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 28 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 بهمن 1396 , 466 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":466}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398