کمترین: 
53.9
بیشترین: 
53.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.9
زمان: 
11/28 09:10
قیمت افغانی امروز 28 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 53.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":53.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398