کمترین: 
4006.6
بیشترین: 
4006.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4006.6
زمان: 
11/28 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 4006.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":4006.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398