کمترین: 
3495.8
بیشترین: 
3495.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3495.8
زمان: 
11/28 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 28 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 3495.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":3495.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398