کمترین: 
585.4
بیشترین: 
585.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585.4
زمان: 
11/28 09:10
قیمت یوان چین امروز 28 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 585.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":585.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399