کمترین: 
991
بیشترین: 
991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
991
زمان: 
11/28 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 28 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":991}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398