کمترین: 
1011.1
بیشترین: 
1011.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011.1
زمان: 
11/28 09:10
قیمت درهم امارات امروز 28 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1011.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":1011.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399