کمترین: 
5209
بیشترین: 
5209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5209
زمان: 
11/28 09:10
قیمت پوند امروز 28 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 28 بهمن 1396 , 5209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":5209}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398