کمترین: 
4609
بیشترین: 
4609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4609
زمان: 
11/28 09:10
قیمت یورو امروز 28 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 بهمن 1396 , 4609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":4609}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398