کمترین: 
3713
بیشترین: 
3713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3713
زمان: 
11/28 09:10
قیمت دلار امروز 28 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 بهمن 1396 , 3713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 09:10","price":3713}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398