کمترین: 
2.563
بیشترین: 
2.569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.568
زمان: 
11/28 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 28 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 2.568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":2.564},{"date":"1396/11/28 00:32","price":2.563},{"date":"1396/11/28 01:00","price":2.569},{"date":"1396/11/28 02:00","price":2.568}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398