کمترین: 
1.749
بیشترین: 
1.7515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.751
زمان: 
11/28 02:00
قیمت بنزین امروز 28 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1.751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":1.7515},{"date":"1396/11/28 00:32","price":1.749},{"date":"1396/11/28 01:00","price":1.7505},{"date":"1396/11/28 02:00","price":1.751}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398