کمترین: 
570.88
بیشترین: 
571
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571
زمان: 
11/28 01:00
قیمت گازوئیل امروز 28 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 571 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":570.88},{"date":"1396/11/28 01:00","price":571}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398