کمترین: 
691846
بیشترین: 
692513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
691846
زمان: 
11/28 01:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 691846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":692256},{"date":"1396/11/28 00:10","price":692359},{"date":"1396/11/28 00:20","price":692462},{"date":"1396/11/28 00:25","price":692513},{"date":"1396/11/28 00:30","price":692462},{"date":"1396/11/28 00:35","price":692410},{"date":"1396/11/28 00:40","price":692308},{"date":"1396/11/28 00:45","price":692513},{"date":"1396/11/28 00:50","price":692410},{"date":"1396/11/28 00:55","price":692205},{"date":"1396/11/28 01:00","price":692256},{"date":"1396/11/28 01:05","price":692205},{"date":"1396/11/28 01:50","price":691846}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398