کمترین: 
64.88
بیشترین: 
64.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.88
زمان: 
11/28 02:00
قیمت نفت برنت امروز 28 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 64.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":64.89},{"date":"1396/11/28 02:00","price":64.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398