کمترین: 
182.85
بیشترین: 
1348.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347.30
زمان: 
11/28 01:50
قیمت اونس طلا امروز 28 بهمن 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1347.30 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":1348.16},{"date":"1396/11/28 00:10","price":1348.65},{"date":"1396/11/28 00:15","price":1348.53},{"date":"1396/11/28 00:20","price":1348.63},{"date":"1396/11/28 00:25","price":1348.78},{"date":"1396/11/28 00:30","price":1348.67},{"date":"1396/11/28 00:35","price":1348.55},{"date":"1396/11/28 00:40","price":1348.45},{"date":"1396/11/28 00:45","price":1348.84},{"date":"1396/11/28 00:50","price":1348.64},{"date":"1396/11/28 00:55","price":1348.37},{"date":"1396/11/28 01:00","price":1348.35},{"date":"1396/11/28 01:05","price":1348.24},{"date":"1396/11/28 01:50","price":1347.30}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398