کمترین: 
61.62
بیشترین: 
61.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.64
زمان: 
11/28 01:00
قیمت نفت سبک امروز 28 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 61.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":61.64},{"date":"1396/11/28 00:32","price":61.62},{"date":"1396/11/28 01:00","price":61.64}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398