کمترین: 
9.52
بیشترین: 
9.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.52
زمان: 
11/27 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 27 بهمن 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 9.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 16:32","price":9.52}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398