کمترین: 
62.09
بیشترین: 
62.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.09
زمان: 
11/27 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 27 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 62.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 16:32","price":62.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398