کمترین: 
1346.01
بیشترین: 
1361.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347.39
زمان: 
11/27 23:55
قیمت اونس طلا امروز 27 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 27 بهمن 1396 , 1347.39 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398