کمترین: 
60.62
بیشترین: 
60.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.62
زمان: 
11/26 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 26 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 60.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 16:32","price":60.62}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398