کمترین: 
768000
بیشترین: 
773500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
768500
زمان: 
11/26 14:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 768500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 11:30","price":773500},{"date":"1396/11/26 13:36","price":768000},{"date":"1396/11/26 14:12","price":768500}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398