کمترین: 
766000
بیشترین: 
767000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
767000
زمان: 
11/26 14:12
قیمت نیم سکه امروز 26 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 767000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 11:30","price":766000},{"date":"1396/11/26 14:12","price":767000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398