کمترین: 
1521000
بیشترین: 
1546000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1521000
زمان: 
11/26 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 1521000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 11:30","price":1546000},{"date":"1396/11/26 12:24","price":1541000},{"date":"1396/11/26 13:00","price":1521000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398