کمترین: 
91
بیشترین: 
91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
11/26 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 26 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 11:20","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398