کمترین: 
4738
بیشترین: 
4782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4738
زمان: 
11/26 13:00
قیمت دلار امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 بهمن 1396 , 4738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 11:00","price":4782},{"date":"1396/11/26 11:10","price":4762},{"date":"1396/11/26 11:20","price":4757},{"date":"1396/11/26 11:30","price":4754},{"date":"1396/11/26 11:50","price":4751},{"date":"1396/11/26 12:10","price":4748},{"date":"1396/11/26 12:30","price":4744},{"date":"1396/11/26 12:50","price":4739},{"date":"1396/11/26 13:00","price":4738}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398