کمترین: 
1334
بیشترین: 
1341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1334
زمان: 
11/26 12:30
قیمت لیر ترکیه امروز 26 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 1334 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:30","price":1341},{"date":"1396/11/26 10:50","price":1337},{"date":"1396/11/26 11:30","price":1335},{"date":"1396/11/26 12:30","price":1334}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398