کمترین: 
614
بیشترین: 
614
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614
زمان: 
11/26 10:10
قیمت کرون نروژ امروز 26 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":614}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398