کمترین: 
13049
بیشترین: 
13052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13050
زمان: 
11/26 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 26 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 13050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":13050},{"date":"1396/11/26 11:00","price":13049},{"date":"1396/11/26 11:20","price":13050},{"date":"1396/11/26 12:10","price":13052},{"date":"1396/11/26 13:00","price":13050},{"date":"1396/11/26 15:40","price":13052},{"date":"1396/11/26 16:00","price":13050},{"date":"1396/11/26 21:00","price":13052},{"date":"1396/11/26 21:20","price":13050}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398