کمترین: 
595
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605
زمان: 
11/26 13:40
قیمت کرون سوئد امروز 26 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 بهمن 1396 , 605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":595},{"date":"1396/11/26 10:30","price":610},{"date":"1396/11/26 11:10","price":600},{"date":"1396/11/26 11:30","price":595},{"date":"1396/11/26 13:40","price":605}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398