کمترین: 
5295
بیشترین: 
5400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5295
زمان: 
11/26 12:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 5295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":5400},{"date":"1396/11/26 10:30","price":5340},{"date":"1396/11/26 11:00","price":5400},{"date":"1396/11/26 11:10","price":5340},{"date":"1396/11/26 11:40","price":5360},{"date":"1396/11/26 12:20","price":5355},{"date":"1396/11/26 12:30","price":5295}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398