کمترین: 
3990
بیشترین: 
4011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3990
زمان: 
11/26 11:30
قیمت دلار استرالیا امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 بهمن 1396 , 3990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":3998},{"date":"1396/11/26 10:20","price":3993},{"date":"1396/11/26 10:30","price":4011},{"date":"1396/11/26 11:10","price":4004},{"date":"1396/11/26 11:20","price":4003},{"date":"1396/11/26 11:30","price":3990}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398