کمترین: 
4088
بیشترین: 
4097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4093
زمان: 
11/26 11:30
قیمت دلار کانادا امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 بهمن 1396 , 4093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":4088},{"date":"1396/11/26 10:30","price":4097},{"date":"1396/11/26 11:30","price":4093}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398