کمترین: 
6880
بیشترین: 
6947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6880
زمان: 
11/26 12:10
قیمت پوند امروز 26 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 بهمن 1396 , 6880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":6947},{"date":"1396/11/26 10:20","price":6930},{"date":"1396/11/26 11:10","price":6927},{"date":"1396/11/26 11:30","price":6893},{"date":"1396/11/26 12:10","price":6880}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398