کمترین: 
6094
بیشترین: 
6108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6097
زمان: 
11/26 15:40
قیمت یورو امروز 26 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 بهمن 1396 , 6097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":6108},{"date":"1396/11/26 11:00","price":6094},{"date":"1396/11/26 11:40","price":6104},{"date":"1396/11/26 11:50","price":6097},{"date":"1396/11/26 13:40","price":6102},{"date":"1396/11/26 15:40","price":6097}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398